Konfiguracja wideokonferencji zintegrowanej z systemem eSesja

Spis Treści

Opis panelu Administracyjnego

W panelu znajdują się wszyscy użytkownicy oraz kontakty dodane do systemu klienta eSesja.
U góry ekrany zawsze widoczny jest wybrany w danym momencie przewodniczący, czyli osoba „publikująca”.
Przy każdym z użytkowników widzimy kolejno status – online/offline, zdjęcie radnego, imię i nazwisko oraz pełniącą funkcję. Kolejnym elementem znajdującym się na środku panelu jest przycisk „Ustaw jako publikujący”, który służy do przydzielenia użytkownikowi statusu przewodniczącego oraz możliwości sterowania modułem dyskusji. Po prawej stronie znajdują się indywidualnie przypisane linki dla każdego uczestnika poza przewodniczącym, który musi dołączyć poprzez eSesję.

Panel systemu wideokonferencji

W górnej części znajdują się dwa pola, pierwsze służy do ustawienia kodu bezpieczeństwa, który należy podać przed otwarciem panelu, a drugie służy do ustawienia kodu pin, który będą musieli podać użytkownicy przed dołączeniem do wideokonferencji. Zmoany potwierdzamy przyciskiem „Zapisz ustawienia”

Konfiguracja transmisji. za pomocą programu vMix

Po otwarciu programu, wybieramy opcję „Add Input”

W otworzonym oknie wybieramy zakładkę „Web Browser”, a następnie w polu „URL” wklejamy link z panelu administracyjnego. Ustawiamy rozdzielczość źródła na FullHD, czyli Width 1920px i Height 1080px

Następnie w analogiczny sposób dodajemy link do nakładki z informacjami na temat posiedzenia, głosowaniami, omawianym punktem oraz osobie mówiącej.

Przy źródle nakładki należy nacisnąć „1”, aby nałożyć nakładkę na wideokonferencję, „1” powinna podświetlić się na kolor zielony. Przed rozpoczęciem transmisji należy każdorazowo nacisnąć „URUCHOM PODGLĄD”, aby połączyć się z pokojem. W momencie jak będzie już trwać spotkanie na wideokonferencji na ekranie pojawi się przewodniczący, osoba mówiąca lub obie te osoby.

Transmisja z poprawnie wykonanej konfiguracji powinna wyglądać tak jak poniższy przykład z Sesji w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie

Jeśli pojawią się problemy lub pytania dotyczące omawianego tematu, zapraszamy do kontaktu mailowego na adres pomoc@mwc.pl lub telefonicznie na numer (61) 666 19 77