Montaż nagrań z wykorzystaniem aplikacji ShotCut

Aplikacja ShotCut jest darmowym programem przeznaczonym do montażu nagrań. Aplikację pobieramy ze strony https://shotcut.org

Spis treści:

  1. Tworzenie projektu i dodawanie nagrań.
  2. Dodawanie nagrania na oś czasu
  3. Wyciszanie fragmentu nagrania.
  4. Eksport nagrania do pliku mp4.
  5. Zmniejszanie rozmiaru nagrania lub konwertowanie go do pliku .mp3.

1. Tworzenie projektu i dodawanie nagrań.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu ShotCut otworzy się okno startowe, w którym tworzymy projekt wpisując nazwę i wybierając lokalizację, w której chcemy utworzyć projekt.


Kolejnym krokiem jest dodanie nagrania, które chcemy edytować. W tym celu naciskamy na przycisk Otwórz Plik


Następnie wybieramy z dysku materiał wideo


Poprawnie dodane nagranie zostanie automatycznie odtworzone na głównym odtwarzaczu.


2. Dodawanie nagrania na oś czasu

Po dodaniu nagrania do projektu możemy rozpocząć montaż nagrania. Montaż odbywa się na osi czasu, na którą należy dodać nagranie. W tym celu należy „chwycić” nagranie z odtwarzacza i przeciągnąć na oś czasu.


Po upuszczeniu u dołu ekranu powinniśmy widzieć oś czasu, tak jak na zrzucie ekranu.


3. Wyciszanie fragmentu nagrania.

W celu wyciszenia fragmentu nagrania zaznaczamy początek fragmentu na osi czasu przy pomocy suwaka i naciskamy przycisk dzielenia oznaczony na zielono, lub wciskam klawisz „s” na klawiaturze.


W identyczny sposób postępujemy z zaznaczeniem końca fragmentu do wyciszenia.


Po wydzieleniu danego fragmentu do wyciszenia na osi czasu, naciskamy prawym przyciskiem myszy na ten fragment i z listy wybieramy opcję More, a następnie Odetnij audio


Odcięta ścieżka audio przeskoczy poniżej osi czasu wideo, teraz należy ją usunąć naciskając na niej prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję usuń, lub po zaznaczeniu jej możemy wcisnąć klawisz „delete’.


4. Eksport nagrania do pliku mp4.

Po wykonaniu montażu nagrania, należy je wyeksportować nagranie do pliku mp4. W tym celu wybieramy opcję Eksportuj na górnym pasku aplikacji.


Po naciśnięciu otworzy nam się okno, w którym należy ustawić parametry eksportu pliku. Na początku wybieramy z listy H.264 Main Profile i wybieramy opcję Advanced.


Następnie w zakładce wideo ustawiamy parametry nagrania, zgodnie z plikiem źródłowym, ale nie wyższe niż na zrzucie ekranu poniżej:


Następnie przechodzimy do zakładki Kodek i ustawiamy parametry eksportu jak na zrzucie ekranu poniżej:

Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian.

Po poprawnym ustawieniu parametrów naciskamy na przycisk Eksportuj plik i wybieramy lokalizacje w naszym komputerze, gdzie plik ma zostać zapisany.

Eksport może zająć od kilku minut, do nawet kilku godzin, w zależności od długości nagrania i mocy obliczeniowej komputera.

5. Zmniejszanie rozmiaru nagrania lub konwertowanie go do pliku .mp3.

Jeśli nasz plik jest za duży i chcemy zmniejszyć jego wagę, musimy w pierwszej kolejności wykonać krok pierwszy i drugi niniejszej instrukcji.

Następnie przechodzimy do eksportu nagrania, na liście „presets” wybieramy np. „H.264 Main Profile” (1) i w „Advanced” (2) (Zaawansowane) ustawiamy następujące parametry (3)(4):

Po wprowadzeniu ustawień eksportujemy nagranie przyciskiem „Eksportuj plik” (5)

Jeśli po kompresji plik nadal jest za duży, możemy jeszcze bardziej obniżyć parametr „Przepływność” (4), np. do wartości 256 i wykonać ponowny eksport.

Jeśli natomiast chcemy plik .mp4, przekonwertować do pliku .mp3, to po wykonaniu kroku pierwszego i drugiego niniejszej instrukcji, przechodzimy do eksportowania nagrania i z listy „Presets”, w kategorii „audio”, wybieramy preset „MP3” (1), a następnie eksportujemy nagranie (2), bez zmian pozostałych parametrów.