Opis aplikacji integracji systemu konferencyjnego Vissonic z systemem eSesja

Spis treści

 1. Start
 2. Użytkownicy
 3. Ustawienia
 4. Jednostka centralna
 5. Mikrofony
 6. Audio
 7. Aktualizacja aplikacji integracyjnej

1. Start

Poniżej znajduje się zrzut ekranu startowego okna w integracji. Na środku okna widoczne są Aktualne parametry połączeniowe. Na parametry połączeniowe składa się Adres IP oraz Licencja. Ustawianie tych danych odbywa się w zakłądce Ustawienia. Pod parametrami znajduje się przycisk Połącz służący do połączenia się aplikacji z jednostką centralną oraz systemem eSesja.

2. Użytkownicy

W zakładce Użytkownicy znajdziemy listę użytkowników, która jest pobierana z systemu eSesja po uzyskaniu połączenia. Zakładka składa się z trzech części Lista przewodniczących, Lista użytkowników oraz Przyciski funkcyjne. W sekcji Lista przewodniczących znajduje/ą się użytkownik/cy, którzy posiadają w systemie eSesja uprawnienia przewodniczącego. Lista użytkowników posiada wszystkich użytkowników, posiadających standardowe uprawnienia w systemie eSesja. Na powyższych listach znajdziemy informacje takie jak:

 • Imię i Nazwisko
 • ID mikrofonu (Seat)
 • Numer karty NFC
 • Kontrolę zalogowania
 • Numer mikrofonu, do którego został zalogowany użytkownik
 • ID użytkownika

Ostatnia sekcją tej zakładki są Przyciski funkcyjne, które służą do:

 • Importuj użytkowników z eSesji – przycisk służy do ponownego zaimportowania wszystkich użytkowników wraz z danymi z systemu eSesja.
 • Wyloguj wszystkich – służy do natychmiastowego wylogowania wszystkich użytkowników zalogowanych na pulpitach konferencyjnych
 • Wyłącz wszystkie mikrofony – funkcja wyłączająca wszystkie aktywne mikrofony konferencyjne.

3. Ustawienia

W zakładce Ustawienia znajdziemy następujące pozycje:

 1. Api URL – adres API dla serwera eSesja
 2. Typ Urządzenia – wybieramy markę urządzenia
 3. Model urządzenia – Wybór modelu urządzenia
 4. Id kadencji – pole numeryczne do uzupełnienia ID kadencji
 5. SSL – funkcja szyfrowania wymiany danych przy pomocy protokołu HTTPS
 6. Rezygnacja ze zgłoszenia z pulpitu – możliwość zablokowania rezygnacji z głosu z poziomu pulpitu konferencyjnego, która powoduje, że po zgłoszenia się do głosu z poziomu pulpitu, ponowne naciśniecie nie spowoduje usunięcia zgłoszenia z listy oczekujących.
 7. Rozszerzone sterowanie mikrofonami – funkcja pozwala na zastosowanie w jednej instalacji mikrofonów różnych typów np. mikrofonów z opcją logowania poprzez NFC oraz głosowaniem wraz z pulpitami bez logowania i bez głosowania.
 8. Adres IP – pole adresu IP jednostki centralnej
 9. Licencja – pole do uzupełnienia przy pomocy licencji oprogramowania eSesja
 10. ID Rady – pole do uzupełnienia przy pomocy ID Rady
 11. NFC – funkcja logowania do pulpitów przy pomocy kart NFC
 12. Zgłoszenie z pulpitu – funkcja pozwalająca na zgłaszanie chęci zabrania głosu z poziomu pulpitów konferencyjnych
 13. Blokada zmiany oddanego głosu – Funkcja blokuje możliwość zmiany oddanego głosu w trakcie głosowania. W przypadku aktywacji pierwszy wybrany głos zostanie zapisany. Kiedy funkcja pozostaje nie aktywna, użytkownik głosując ma możliwość zmiany oddanego głosu do momentu zamknięcia głosowania i ostatni wybór zostanie zapisany.
 14. Wyświetl wyniki głosowania – pozwala na wyświetlenie wyników głosowania na ekranach pulpitów konferencyjnych. Wyniki wyświetlane są przez 10 sekund.

UWAGA! Każdą zmianę należy dokonywać przed połączeniem się z jednostką centralną i zapisywać przyciskiem Zapisz.

4. Jednostka centralna

Zakładka Jednostka centralna posiada cztery funkcje:

 1. Tryb centralki – ustawienie jednego z czterech dostępnych trybów Open, Apply, Override, Voice. Aby wykorzystać pełna funkcjonalność integracji z systemem eSesja należy korzystać z trybu Apply.
 2. Liczba aktywnych mikrofonów – wybór maksymalnej ilości jednocześnie aktywnych mikrofonów lub znajdujących się w kolejce w trybie Apply. Liczba ta jest pomijana w przypadku trybu Apply i połączenia z systemem eSesja.
 3. Język jednostki – wybór języka pulpitów konferencyjnych,
 4. Wersja oprogramowania układowego na pulpitach – funkcja wyświetlenia wersji oprogramowania na ekranach pulpitów

Przy pomocy przycisku Odczytaj ustawienia jednostki centralnej, możemy odczytać aktualne ustawienia w przypadku, kiedy zostały one zmienione ręcznie.

5. Mikrofony

W zakładce Mikrofony znajdziemy listę wszystkich połączonych i poprawnie skonfigurowanych pulpitów konferencyjnych. Każda pozycja posiada szereg opcji i infomracji:

 1. ID – ID pulpitu konferencyjnego
 2. Model – model pulpitu konferencyjnego
 3. Głosowanie – aktywacja funkcji głosowania na pulpicie konferencyjnym
 4. NFC – aktywacja funkcji NFC na pulpicie konferencyjnym
 5. Priorytet – aktywacja funkcji pozwala na włączenie mikrofonu poza kolejką oczekujących i poza zgodą operatora
 6. Status – informacja o statusie połączenia pulpitu z jednostką centralną. Rozróżnia się następujące statusy:
  • Online – pulpit jest połączony z jednostką centralną
  • Offline – pulpit nie jest połączony z jednostką centralną
  • Unknow – nie otrzymano informacji o pulpicie z jednostki centralnej.
 7. Stan – informacja o aktualnym stanie mikrofonu, dostępne są następujące stany:
  • Wyłączony – mikrofon jest nieaktywny
  • Oczekujący – mikrofon znajduje się na liście oczekujących
  • Włączony – mikron jest aktywny
 8. Głosowanie – informuje w jakim aktualnie stanie jest mikrofon, przyjmuje następujące statusy:
  • Poza głosowaniem – mikrofon obecnie uniemożliwia oddanie głosu przez uczestnika
  • Oczekuje – mikrofon oczekuje na głos od uczestnika posiedzenia. W przypadku aktywnej opcji ”Blokada zmiany oddanego głosu” po pierwszy głosie danego radnego mikrofon przejdzie w stan ”Poza głosowaniem”
 9. Poziom baterii – informacja o aktualnym stanie naładowania akumulatora pulpitów bezprzewodowych
 10. Siła sygnału – informacja o poziomie sygnału pulpitu bezprzewodowego

UWAGA! Zmiana parametru utrzymuje się do momentu zamknięcia połączenia z jednostką centralną i systemem eSesja. W celu przywrócenia domyślnych ustawień zapisanych na serwerze należy użyć przycisku Odśwież.

6. Audio

Zakładka Audio pozwala na zmianę podstawowych ustawień audio jednostki centralnej. Dostępne są następujące funkcje:

 1. Głośniki delegatów – możliwość wyłączenia wszystkich głośników w pulpitach konferencyjnych.
 2. Głośność pulpitów
 3. Głośność wyjściowa – regulacja poziomu sygnału dla gniazd wyjścia audio
 4. Głośność wejściowa – regulacja poziomu sygnału wchodzącego audio do jednostki centralnej
 5. Regulacja niskich tonów – pozwala na regulację niskich tonów dźwięku
 6. Regulacja wysokich tonów – pozwala na regulacje wysokich tonów dźwięku.
 7. Korektor – służy do podbijania i tłumienia określonych częstotliwości dźwięku.

7. Aktualizacja aplikacji integracyjnej

Aby aktualizacja aplikacja przeszła bez problemu należy wykonać następujące kroki

 1. Zabezpieczyć plik config.json – w lokalizacji uruchomieniowej integracji znajduje się plik config.json który przechowuje aktualną konfigurację
 2. Pobrać najnowszą wersję – pobrać najnowszą dostępną wersję aplikacji integrującej
 3. Podmienić pliki – podmienić pliki w lokalizacji instalacji na najnowsze
 4. Przywrócić plik config.json – przywrócić wcześniej zabezpieczony plik w celu zachowania wcześniejszych ustawień