Opis aplikacji eSesja dla radnych

Aplikacja dla radnych jest dostępna na każdym urządzeniu ze stałym połączeniem internetowym. Dla systemów Android została przygotowana specjalna dedykowana aplikacja, której wygląd oraz funkcjonalność nie różni się od wersji przeglądarkowej.

W aplikacji możemy wyróżnić trzy główne bloki – przyciski funkcyjne, lista posiedzeń, kalendarz i aktualności.

W sekcji przycisków funkcyjnych, radny znajdzie wszystkie przyciski niezbędne do aktywnego udziału w sesji.


Dyskusja – służy do uruchamiania panelu dyskusji, który pozwala na zabieranie głosu jak i sprawdzenie listy osób chętnych do udziału w dyskusji.

  • Głosowanie – służy do uwidocznienia okna głosowania w przypadku gdy podczas rozpoczęcia głosowania użytkownik ma otwartą inna aplikację niż eSesja

Po każdym głosowaniu użytkownikom ukazują się wyniki w czytelnym oknie, które zamyka się dopiero po naciśnięciu przycisku „Zamknij”

  • Kworum – służy radnym do potwierdzenia swojej obecności na sesji, eliminując czytanie listy obecności. Uruchomienie sprawdzania kworum jest sygnalizowane u radnych odpowiednimi komunikatami.
  • Wyloguj – pozwala wylogować się radnemu z aplikacji

Część merytoryczna – informator i lista posiedzeń

Lista została podzielona na dwie części – informator biura rady, nadchodzące oraz archiwalne posiedzenia.

Informator biura rady służy do przekazywania radnym informacji oraz dokumentów poza sesyjnych. Komunikaty mogą być widoczne na stałe dla wybranych grup lub konkretnych użytkowników. Widoczność możemy ograniczyć do konkretnej daty, a także pozostawić na stałe.

Każdy radny widzi wszystkie posiedzenia sesji jak i komisji. Istnieje możliwość ograniczenia wglądu do poszczególnych grup np. kierownictwa.

W archiwalnych posiedzeniach użytkownicy mogą podejrzeć wszystkie głosowania jak i dokumenty, które były załączane do tych posiedzeń.

Okno posiedzenia

Po otwarciu wybranego posiedzenia użytkownikom ukazuje się porządek obrad, na którym widzą wszystkie załączone dokumenty oraz zaplanowane głosowania. Administrator zarządzający posiedzeniem ma możliwość dodawania punktów, dokumentów, głosowań, jak i edycji porządku w czasie trwania posiedzenia, wszystkie zmiany są na bieżąco aktualizowane u użytkowników.

Po otwarciu posiedzenia w sekcji przycisków funkcyjnych pojawiają się dodatkowe przyciski.

  • Start – pozwala użytkownikowi powrócić do głównego ekranu aplikacji.
  • Online – otwiera listę użytkowników, którzy maja aktualnie otwartą aplikację eSesja.
  • Komunikator – otwiera użytkownikom czat tekstowy, który jest odrębny dla każdego posiedzenia oraz widoczny tylko w posiedzeniach.

Widoczny nad porządkiem obrad przycisk „Uruchom video-konferencję” – służy do otwarcia i dołączenia do systemu wideokonferencji. Okno jest uruchamiane wewnątrz aplikacji co znacząco ułatwia radnym obsługę systemu.

Dzięki prostej budowie porządek obrad jest niezwykle czytelny dla użytkowników.

Punkty sesji zostały przygotowane, tak aby były czytelne, a ich przeglądanie było intuicyjne dla radnych. Każdy punkt składa się z numeru punktu, nazwy oraz „+” służącego do dodania przez radnego własnej notatki widocznej tylko przez użytkownika, który ją dodał.

Pod nazwą punktu widzimy zaplanowane głosowania oraz załączniki, które są oddawane przez administratorów. Załączniki mogą być dodawane przed obradami, jak i w trakcie posiedzenia.

Kalendarz oraz informacje samorządowe

Ostatnim segmentem aplikacji eSesja jest kalendarz wraz z informacjami samorządowymi.

W kalendarzu użytkownicy mają oznaczone odpowiednimi kolorami wszystkie posiedzenie sesji oraz komisji. Pod kalendarzem znajdują się informacje samorządowe, które są na bieżąco aktualizowane o nowe wiadomości wprost z poczytnych stron samorządowych.

Aby zabezpieczyć konta użytkowników system posiada możliwość uruchomienia autoryzacji dwuetapowej, która pozwala użytkownikom na zabezpieczenie swoich kont i potwierdzenie przynależności do konta ustawiając własny numer telefonu

System eSesja został stworzony z naciskiem na bezpieczeństwo użytkowników i łatwość obsługi. Poruszanie się po aplikacji oraz uczestnictwo w posiedzenia jest niezwykle intuicyjne co pozwala na sprawne prowadzenie obrad.

Jesteś zainteresowany/a systemem eSesja?
Chcesz poznać nasze inne produkty skierowane dla samorządów?
Chcesz bezpłatną prezentację w swojej instytucji?

Skontaktuj się z nami!

Telefon: (61) 666 19 77
E-mail: info@mwc.pl

MWC Sp. z o.o.
ul. Kowalewicka 12
60-002, Poznań