eNapisy – poradnik „Bloki Tekstu”

Czym są „Bloki Tekstu” ?

Tworzą się one w momencie, gdy w projekcie, nie wszystkie słowa zostały wykryte przez system rozpoznawania mowy i jakaś ich część została dopisana lub też błędna edycja tekstu, gdzie edytor usunie znaczną część słów błędnych i napisze je od nowa, zamiast poprawić każde słowo osobno.. Wpływ na to ma najczęściej słabo słyszalna wypowiedź, niska jakość dźwięku, czy też brak wykorzystania mikrofonu przez osoby wypowiadające się na nagraniu,

Jak więc sobie z tym poradzić ?

Przede wszystkim do rozdzielenia Bloków Tekstu, wykorzystujemy narzędzie pomocnicze, jakim jest Edytor Napisów.
Aby z niego skorzystać, należy po przejściu do projektu kliknąć widoczny po prawej stronie, w górnej części okna, przycisk „Więcej”, a następnie wybrać „Edytor Napisów”.

1. Poniższy obraz pokazuje przykładowy Blok Tekstu, którym jest dopisana wypowiedź na jednym znaczniku czasowym (Zaznaczone na czerwono) :

Przyjmuje się, że w jednym wierszu odpowiednia liczba znaków mieści w przedziale 70-80 znaków.
Aby tekst wyglądał estetycznie, dobrym wyjściem jest uzyskanie jednej linijki tekstu w danym wierszu, jednakże dwie linijki nie są zabronione.

2. Zatem po zlokalizowaniu miejsca z nadmiarem tekstu, należy oszacować, według wyżej wymienionego limitu znaków, ile tekstu powinno zostać zachowane w jednym wierszu.
Niepotrzebny fragment polecamy wyciąć, zaznaczając go i potwierdzając przyciskiem „Wytnij” po naciśnięciu prawego przycisku myszy.

[!] Ważne jest, aby podczas wykonywania tej czynności, nie korzystać z przycisków „Kopiuj” bądź „Wytnij”
w innych miejscach, gdyż może to skutkować utratą tekstu.

3. Na wyznaczonym wersie, po jego zaznaczeniu widoczne są po prawej stronie trzy ikonki z przyciskami.
Należy kliknąć środkowy kafelek ilustrujący strzałkę w dół (
Czerwony kwadrat). Jest to przycisk, dzięki któremu oś czasu nagrania (Czerwony prostokąt) przesunie się do momentu, w którym słowa te są wypowiadane na nagraniu.

4. W tym momencie poprzez kliknięcie przycisku „Odtwórz” odsłuchujemy nagranie i pauzujemy je dokładnie w chwili, gdy kończy się wypowiedź zgodnie z tekstem, znajdującym się w wierszu.
Należy wtedy zmienić czas końca trwania danego wersu (
Mniejszy czerwony prostokąt) zgodnie z czasem widocznym przy osi czasu nagrania (Większy czerwony prostokąt).
Podsumowując w tej chwili czas z zaznaczonych czerwonych prostokątów, musi być taki sam.
Kwestią własnej interpretacji pozostają milisekundy, które możemy zmienić, lecz nie musimy.

5. W następnym kroku wykorzystujemy pierwszy kafelek (Czerwona strzałka), który oznacza utworzenie nowego wiersza. Gdy go klikniemy, pojawi nam się zupełnie nowy wiersz, który jest pusty, a czas jego początku i końca (Zielone miejsca) jest identyczny.

6. W nowo utworzonym wierszu w polu „Treść” prawym przyciskiem myszy wklejamy wcześniej wycięty nadmiar tekstu.

7. W tym kroku, należy ponownie zaznaczyć nadmiar tekstu (Jeżeli występuje) i go wyciąć.
Następnie ponownie korzystamy z przycisku „Odtwórz”, odsłuchujemy nagranie i zatrzymujemy zgodnie z pozostałą treścią w wierszu.
Ponownie ustawiamy czas końca trwania wersu zgodnie z osią czasu.
(Patrz -> Punkt 4.)

8. Proces powtarzamy, aż do momentu, gdy uda nam się rozbić cały blok tekstu, zgodnie z limitem znaków na dany wiersz (Wspomniany wyżej, 70-80 znaków na wiersz).
Ostatni utworzony wiersz z rozbitego bloku tekstu, powinien mieć taki sam czas końca, jak kolejny wiersz, który ma ustawiony czas początku. (Ustawiony czas w czerwonych prostokątach powinien być identyczny).

Po rozbiciu wszystkich bloków tekstu, występujących w nagraniu, projekt zapisujemy przyciskiem „Zapisz” widocznym po prawej stronie, w górnej części Edytora Napisów.

Należy Pamiętać o tym, że :

  • Zmiany dokonane w Edytorze Tekstu, możemy wprowadzić do Edytora Napisów poprzez przycisk „Generuj ponownie”, który używamy tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem edycji w Edytorze Napisów.
  • Natomiast zmiany utworzone w Edytorze Napisów, nigdy nie zostaną przeniesione do Edytora Tekstu.
  • Zalecamy zatem, aby wszelkich zmian interpunkcyjnych, ortograficznych dokonywać w Edytorze Tekstu, zaś dopiero później dokonywać jakiejkolwiek edycji w narzędziu jakim jest Edytor Napisów.
  • Czas początkowy wiersza zawsze powinien być taki sam, jak czas końca wiersza poprzedzającego.
  • Wiersze podświetlone na czerwono, podczas rozbijania bloków tekstu, są informacją chwilową, która wskazuje, że czas trwania jest zbyt krótki. Po prawidłowym zapisie i ponownym przejściu do edytora napisów, czerwony kolor zniknie.