Skrócona instrukcja obsługi jednostki centralnej Vissonic VIS-DCP2000-D i VIS-DCP2000-W

Spis treści

 1. Opis zewnętrzny jednostki
 2. Ustawienie IP jednostki centralnej
 3. Ustawienie ID pulpitów konferencyjnych
 4. Przywracanie ustawień fabrycznych jednostki centralnej
 5. Wyłączenie głośników w pulpitach konferencyjnych
 6. Zmiana trybu i ilości aktywnych mikrofonów
 7. Regulacja poziomu dźwięku głośników PoE

1. Opis zewnętrzny jednostki

 1. Włącznik
 2. Wyświetlacz
 3. Przyciski sterowania
 4. Przycisk uruchomienia rejestracji dźwięku
 5. Gniazdo USB rejestratora
 6. Gniazdo odsłuchu
 7. Pokrętło regulacji głośności
 8. Gniazdo RCA wejścia dźwięku
 9. Gniazdo XLR wejścia dźwięku
 10. Gniazdo RCA wyjścia dźwięku
 11. Gniado XLR wyjścia dźwięku
 12. 6 gniazd Phoenix wyjścia dźwięku
 13. Gniazda AUDIO LINK
 14. Gniazda podłączenia jednostek konferencyjnych
 15. Gniazdo podłączenia punktu dostępowego (gniazdo aktywne wyłącznie w modelu VIS-DCP2000-W
 16. Gniazdo sterowania damskie DP9
 17. Gniazdo sterowania męskie DP9
 18. Gniazdo dla kontrolera kamer
 19. Gniazdo sieciowe sterowania jednostką centralną
 20. Śruba uziemiająca
 21. Gniazdo zasilania

2. Ustawienie IP jednostki centralnej

W celu ustawienia IP jednostki należy przejść do menu przy pomocy przycisku „Enter„. Następnie przechodzimy do zakładki „Network” przy pomocy strzałek. W zakładce wybieramy „IP” i przechodząc po kolei przez każdą z 4 opcji ustawiamy IP jednostki. Kolejne opcje ustawiamy poprzez wejście w opcje przyciskiem „Enter„, strzałkami ustawiamy fragment IP, następnie naciskamy kolejno „Esc„, strzałka w dół, „Enter” i ustawajmy następną opcję. Po 4 opcji na ekranie pojawi się napis „Enter„, który należy zatwierdzić przyciskiem „Enter

3. Ustawienie ID pulpitów konferencyjnych

Po podłączeniu wszystkich pulpitów konferencyjnych i włączeniu jednostki centralnej należy przytrzymać przycisk Esc do czasu uzyskania komunikatu Setting ID… na wyświetlaczu.  Następnie należy nacisnąć w ustalonej kolejności przyciski aktywacji mikrofonów na pulpitach konferencyjnych. Po naciśnięciu każdej jednostki ponownie przytrzymujemy ponownie przycisk Esc do momentu zniknięcia komunikatu z wyświetlacza.

4. Przywracanie ustawień fabrycznych jednostki centralnej

Przywracanie ustawień fabrycznych odbywa się poprzez przejście do menu przy pomocy przycisku Enter. Następnie przy pomocy strzałki w dół przechodzimy do opcji Default, którą wybieramy przyciskiem Enter, a następnie zatwierdzamy przyciskiem Enter. Po chwili na wyświetlaczu pojawi się komunikat .Initialization… Po zniknięciu komunikatu należy wyłączyć i włączyć jednostkę centralną. Po wykonaniu tej operacji jednostka zostanie przywrócona do ustawień fabrycznych.

UWAGA! Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje zmiany wersji systemu.

5. Wyłączenie głośników w pulpitach konferencyjnych

Jednostka centralna pozwala na wyłączenie jednocześnie wszystkich głośników w pulpitach konferencyjnych. Wyłączenie odbywa się poprzez włączenie Menu przyciskiem Enter. Następnie przechodzimy do Delegate Setup, Speaker i zmieniamy z On na Off przy pomocy strzałek i po potwierdzeniu przyciskiem Enter cofamy się przyciskiem Esc.

6. Zmiana trybu i ilości aktywnych mikrofonów

Zmiana trybu mikrofonów odbywa się poprzez przejście do Menu przyciskiem Enter. Następnie przechodzimy do zakładki MIC Mode, przy pomocy Enter i przy pomocy strzałek wybieramy jeden z dostępnych trybów, wybór potwierdzamy przyciskiem Enter. Po zatwierdzeniu możemy wyjść przyciskiem Esc. Zmiana ilości jednocześnie aktywnych mikrofonów odbywa się analogicznie, jednak należy przejść do zakładki Active MIC.

7. Regulacja poziomu dźwięku głośników PoE

Poprawnie skonfigurowane głośniki PoE marki Vissonic w połączeniu z jednostką centralną pozwalają na osobna regulację każdego z osobna. Aby przejść do regulacji należy otworzyć Menu przyciskiem Enter i przy pomocy strzałek przechodzimy do opcji POE Speaker, która wybieramy przyciskiem Enter. Aby zmienić wyregulować głośność wybieramy kolejno numer głośnika lub wszystkie jednocześnie i akceptujemy przyciskiem Enter. W tym momencie ustawiamy oczekiwany poziom dźwięku strzałkami i potwierdzamy przyciskiem Enter oraz cofamy się przyciskiem Esc.