Skrócona instrukcja obsługi jednostki centralnej Vissonic VIS-DCP1000

Spis treści

  1. Wyłączenie i włączenie głośników wszystkich pulpitów konferencyjnych.
  2. Ustawienie ID pulpitów konferencyjnych
  3. Przywracanie ustawień fabrycznych jednostki centralnej
  4. Zmiana adresu IP jednostki centralnej

1. Wyłączenie i włączenie głośników wszystkich pulpitów konferencyjnych.

W celu wyłączenia wszystkich głośników należy przytrzymać jednocześnie przyciski VOLUME▲ i VOLUME▼ do momentu zgaszenia się diod informujących o obecnym poziomie głośności.

2. Ustawienie ID pulpitów konferencyjnych

Po podłączeniu wszystkich pulpitów konferencyjnych i włączeniu jednostki centralnej należy przycisnąć jednocześnie przyciski MODE i ACTIVE MICRO’S do momentu aż diody zacząć migać. Następnie należy nacisnąć w ustalonej kolejności przyciski aktywacji mikrofonów na pulpitach konferencyjnych. Po naciśnięciu każdej jednostki ponownie przytrzymujemy przyciski do MODE i ACTIVE MICRO’S momentu, aż przestaną migać.

3. Przywracanie ustawień fabrycznych jednostki centralnej

Pierwszym krokiem jest wyłączenie jednostki centralnej, następnie przytrzymujemy przyciski MODE i ACTIVE MICRO’S i włączamy ponownie jednostkę centralną przytrzymując wciśnięte przyciski. Po dwukrotnym mignięciu diod należy puścić przyciski.

4. Zmiana adresu IP jednostki centralnej

W celu zmiany adresu należy pobrać dedykowaną aplikację ze strony producenta – LINK.

Na karcie sieciowej komputera należy ustawić adres zgodny z domyślną adresacją jednostki centralnej. Domyślny adres jednostki centralnej to 192.168.10.100. Po poprawnym ustawieniu, uruchamiamy aplikację i naciskamy przycisk Connect

Po połączeniu przechodzimy kolejno do zakładki Conference Host

Następnie wybieramy Network Setting

W otwartym oknie uzupełniamy pola adresem, na który chcemy zmienić i potwierdzamy przyciskiem Submit

Ostatnim krokiem jest ponowne uruchomienie jednostki centralnej fizycznym przyciskiem na obudowie.