Rekrutacja II Etap

Kolejny i ostatni etap rekrutacji polegać będzie na prawidłowej obsłudze, drugiego narzędzia jakim jest Edytor Napisów. Po ponownym przejściu do projektu, w prawym rogu widoczny jest przycisk „Więcej”, pod którym kryje się „Edytor Napisów”. Wybierając go przejdziemy do narzędzia, w którym zachowany jest format wierszy ze znacznikami czasowymi. Tutaj należeć będzie zweryfikować projekt pod aspektami technicznymi:

Po przejściu do Edytora Napisów, pierwszą funkcją jaką należy wykonać jest użycie przycisku „Generuj ponownie(1). Po potwierdzeniu wyświetlonego komunikatu system zaczyta wszystkie zmiany jakie zostały wykonane we wcześniejszym narzędziu, jakim jest Edytor Transkrypcji. Jest to kluczowe, ponieważ główna zależność między oboma narzędziami jest taka, iż wszystkie zmiany dokonane w Edytorze Transkrypcji możemy przenieść właśnie do Edytora Napisów za pomocą funkcji „Generuj ponownie”, natomiast jakiekolwiek zmiany w Edytorze Napisów, nigdy nie zostaną przeniesione z powrotem do Edytora Transkrypcji.

W kolejnym kroku należy użyć funkcji „Weryfikuj(2), a w wyświetlonym oknie potwierdzić czynność. Po jej wykonaniu w sekcji „Wiersze z błędami” ukazane zostaną wiersze z błędami technicznymi, które należy poprawić. Wszelaką edycję, poza wykonywanym auto zapisem postępu pracy, możemy kontrolować potwierdzając przyciskiem „Zapisz(3) obecny postęp prac.

Jednym z najbardziej powszechnych błędów jest nieprawidłowe zaczytanie się przedziału czasowego, który nakłada się na następujący po nim wiersz. W tym przypadku po kliknięciu w dany komunikat z błędem (1) automatycznie zostaniemy przeniesieni na wskazany wiersz, który dodatkowo będzie podświetlony w czerwonej ramce informującej o wystąpieniu niezgodności (2). Jak możemy zauważyć czas końca wierszu nachodzi na czas rozpoczęcia następnego, co trzeba zweryfikować i poprawić za pomocą odpowiednich przycisków (Na dole linki do Wideo poradników, które pokazują, jak tego dokonać).

Drugim błędem z jakim mogą się Państwo spotkać może być utworzenie się bloku tekstu (2). Jest to spowodowane zazwyczaj miejscem na nagraniu, w którym tekst nie został wygenerowany prawidłowo (z uwagi na słabszą jakość dźwięku, hałas, szum) i trzeba było go dopisać do jednego znacznika czasowego. Taki blok tekstu należy rozbić na odpowiednią ilość wierszy (Na dole linki do Wideo poradników, które pokazują, jak tego dokonać).

Po wykonaniu odpowiednich czynności i zapisaniu projektu, możemy go ponownie oddać do sprawdzenia, wybierając tym razem prawidłowo miejsce zakończenia prac, jako Edytor Napisów:

Takim oto sposobem II Etap Rekrutacji zostaje zakończony. Po przeprowadzeniu naszej weryfikacji zlecenia, otrzymają Państwo informację dotyczącą wyniku rekrutacji.

Poniżej znajdą Państwo linki z instrukcjami i wytycznymi do zapoznania się:

Link do opisu Edytora Napisów: https://pomoc.mwc.pl/enapisyvideo/#opisedynap

Praca w Edytorze Napisów: https://pomoc.mwc.pl/enapisyvideo/#edytornapisow

Rozbijanie bloków: https://pomoc.mwc.pl/enapisyvideo/#blockbreaker

Dodatkowe informacje:

Podczas wykonywania projektów zalecamy, aby korzystać z przeglądarki Google Chrome bądź Microsoft Edge. W trakcie edycji tekstu, możliwe jest korzystanie z przycisków „kopiuj”, „wklej” i „wytnij” w Edytorze Napisów.