Rekrutacja I Etap

W związku z utworzeniem konta w systemie eNapisy, w załączniku do wiadomości otrzymali Państwo dane dostępowe do logowania. Logujemy się poprzez stronę: panel.enapisy.pl.

W zakładce „Panel Edytora”:

Znajdą Państwo sekcję ”Moje zgłoszenia i rezerwacje”:

Widnieje tam przygotowany dla Państwa projekt testowy do wykonania, o długości 6 minut, który należy zrealizować w całości. Aby przystąpić do realizacji zlecenia, należy wybrać opcję „Do projektu”:

Po zakończeniu prac nad projektem, należy odznaczyć go jako „Projekt wykonany”, po czym trafi on do naszej weryfikacji:

Po wciśnięciu powyższego przycisku należy wybrać miejsce, w którym były dokonywane zmiany. I Etap rekrutacji wymaga wykonania projektu tylko w Edytorze Transkrypcji, więc należy wybrać tą właśnie opcję i potwierdzić przyciskiem „Wyślij”:

Zmianie ulegnie status zlecenia z „W TRAKCIE REALIZACJI” na „DO SPRAWDZENIA” oraz pojawi się przycisk
Anuluj wykonanie”, co potwierdzi prawidłowe wykonanie czynności:

Takim oto sposobem I Etap Rekrutacji zostaje zakończony. W kolejnym kroku oczekują Państwo na naszą weryfikację zlecenia i ewentualną informację o rozpoczęciu II Etapu Rekrutacji, w przypadku prawidłowego wykonania zadania. Jeżeli zlecenie zostanie wykonane niezgodnie ze specyfikacją, która znajduje się w poniższych linkach, nie będzie możliwe przystąpienie do kolejnego etapu rekrutacji i zostanie ona natychmiastowo zakończona, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Poniżej znajdą Państwo linki z wytycznymi do zapoznania się:

Link do instrukcji: https://panel.enapisy.pl/Media/Poradnik%20Edytora%20eNapisy.pdf

Wideo poradniki: https://pomoc.mwc.pl/enapisyvideo/#wykonaneprojekty

Wymagana ankieta: https://forms.gle/JsjXwSK3DAkKFPE78

Dodatkowe informacje:

Podczas wykonywania projektów zalecamy, aby korzystać z przeglądarki Google Chrome bądź Microsoft Edge. W trakcie edycji tekstu, nie należy korzystać z przycisków „kopiuj”, „wklej” i „wytnij” w Edytorze Transkrypcji.

Głównym wymaganym elementem pracy w Edytorze Transkrypcji jest uwzględnienie przycisku „ENTER” zawsze w miejscu, gdzie zmienia się mówca na nagraniu. Działanie to powoduje, że wygenerowane napisy są oddzielone od myślnika co polepsza odnalezienie się dla osoby oglądającej, w tym kto w danej chwili wypowiada się na nagraniu.