Instrukcja Administratora panelu eSesja.tv

Spis treści

  1. Logowanie
  2. Publikacja materiałów
  3. Zarządzanie opublikowanymi nagraniami
  4. Wgrywanie nagrań na serwer przez FTP

Logowanie

W celu zalogowania się do panelu administratora należy przejść na stronę esesja.tv, a następnie nacisnąć przycisk „ZALOGUJ SIĘ”, lub otworzyć bezpośrednio adres: https://transmisja.esesja.pl/admin

W polu logowania wpisujemy dane otrzymane w „Protokole Transmisji” i zatwierdzamy przyciskiem „Zaloguj”.

Po zalogowaniu ukazuje się nam panel administratora eSesja.tv

Publikacja materiałów

Aby opublikować materiał nagrany podczas transmisji lub przesłany przy pomocy FTP, należy odnaleźć dane naganie na liście „Przesłane nagrania”.

  • Nagrania transmitowane na żywo są oznaczane datą z dnia transmisji.
  • Nagrania przesłane na serwer są oznaczane datą z dnia przesłania nagr ania na serwer.

W celu identyfikacji nagrań przesyłanych przy pomocy FTP, możemy sprawdzić nazwę pliku przesłanego na serwer. Aby to zrobić należy najechać myszką na przycisk „Link do pliku MP4” i wówczas w lewym dolnym rogu przeglądarki pojawi nam się adres do pliku na serwerze – w tym jego nazwa na końcu adresu.

Informacja ta, jest szczególnie przydatna, kiedy w jednym dniu przesyłamy na serwer wiele nagrań i wszystkie „Przesłane nagrania” wyświetlają się z jedną datą.

Aby upewnić się, że wybieramy odpowiednie nagranie, możemy również skorzystać z opcji podglądu nagrania, który uruchamiamy przyciskiem „Podgląd”.

Uwaga! Jeśli był uruchamiany podgląd danego nagrania, to przed jego publikacją należy odczekać od 10 do 60 sekund (w zależności od wielkości nagrania). W przeciwnym razie nagranie może nie zostać opublikowane (nie przeniesie się do sekcji „Nagrania opublikowane”).

Po upewnieniu się, że wybieramy odpowiednie nagranie naciskamy na przycisk „Opublikuj”.

Następnie pojawi się okno, w którym należy wpisać nazwę jaką chcemy nadać publikowanemu nagraniu (nazwa wyświetlana pod filmem) i zatwierdzić ją przyciskiem „OK”.

Po zaakceptowaniu nazwy, nagranie z sekcji „Przesłane nagrania” przeniesie się do sekcji „Opublikowane nagrania”. Proces ten może trwać od paru sekund do około minuty w zależności od wielkości nagrania. O statusie informuje powiadomienie w lewym dolnym narożniku strony. Po zniknięciu powiadomienia nagranie zostanie opublikowane.

Uwaga! Jeśli do opublikowania mamy więcej niż jedno nagranie, to zamian przejdziemy do publikacji kolejnego nagrania, musimy poczekać aż wykona się wyżej opisany proces przenoszenia nagrania.

Od tej chwili nagranie jest już widoczne dla widzów na stronach serwisu esesja.tv.

Zarządzanie opublikowanymi nagraniami

Jeśli zajdzie potrzeba ukrycia opublikowanego już nagrania, należy odznaczyć pole „publiczne” przy wybranym nagraniu, a następnie zatwierdzić operację naciskając przycisk „Zapisz ustawienia”.

Podobnie wygląda kwestia zmiany nazwy opublikowanego już nagrania. W edytowalnym oknie z nazwą nagrania, należy wpisać nową nazwę, a następnie potwierdzić zmianę naciskając przycisk „Zapisz ustawienia”

Zarówno przed jak i po opublikowaniu nagrania mamy możliwość jego usunięcia lub otworzenia podglądu. Aby wykonać jedną z tych operacji należy wybrać przypisany do tej funkcji przycisk. W celu dodania napisów do opublikowania nagrań, należy wybrać opcję „Dodaj napisy (*.vtt)”.

Uwaga! Jeśli był uruchamiany podgląd danego nagrania, to przed jego usunięciem należy odświeżyć stronę i odczekać, od kilku sekund do minuty (w zależności od wielkości pliku). W przeciwnym razie próba usunięcia nie powiedzie się, a strona poinformuje o tym stosownym komunikatem.

Możliwość osadzenia odtwarzacza z transmisją na żywo, na stronach zewnętrznych

Serwis eSesja.tv daje możliwość umieszczenia odtwarzacza z transmisją na żywo np. na stronie urzędowej. W panelu administracyjnym, w na górnym pasku znajduje się zakładka „Pobierz kod do osadzenia transmisji”.

Po jej wybraniu, przejdziemy na stronę, gdzie znajduje się skrypt do odtwarzacza, który na bieżąco pokazuje stan transmisji z wybranego kanału.

Aby zamieścić odtwarzacz na własnej stronie, należy skopiować skrypt z okienka „kod do pobrania” i umieścić go w odpowiednim miejscu w kodzie własnej strony.

W momencie uruchomienia streamingu na komputerze do transmisji odtwarzacz ten pokaże transmisje na stronie, na której został osadzony.

Wgrywanie nagrań na serwer przez FTP na przykładzie Total Commander

W otrzymanym protokole transmisji znajdują się dane do logowania do panelu administratora esesja.tv. Te same dane są wykorzystywane do połączenia z serwerem poprzez klienta FTP. Każdy użytkownik łączy się bezpośrednio z katalogiem, w którym znajdują się tylko jego nagrania.

  • Nazwa hosta: stream.mwc.pl
  • Login i Hasło – takie same jak do logowania do panelu administratora na eSesja.tv

Po uruchomieniu programu Total Commander naciskamy na ikonę z podpisem FTP

Wybieramy opcję „Nowe połączenia”

Kolejnym krokiem jest uzupełnieni danych. W polu „Sesja” wpisujemy własną dowolną nazwę jak chcemy nazwać to połączenie, „Nazwa hosta” jest to nazwa serwera, w tym przypadku należy wpisać „stream.mwc.pl”. Następnie uzupełniamy dane uwierzytelniania, czyli „Użytkownik” i „Hasło”, które znajdziemy w protokole transmisji.

Po poprawnym wypełnieniu danych naciskamy „OK”, w tym momencie zostanie dodane połączenie, które wybieramy z listy i klikamy „Połącz”

Następnie otworzy nam się folder z naszymi nagraniami na serwerze eSesja.tv, po drugiej stronie otwieramy lokalizację naszego pliku do przeniesienia. zaznaczamy plik do przeniesienia i naciskamy przycisk kopiowania.

Przed skopiowaniem pliku dodajemy do nazwy słowo „live” po spacji i akceptujemy przyciskiem „OK”.

UWAGA! bardzo ważne: aby nagrania pojawiły się w panelu administratora na esesja.tv należy pamiętać, aby w nazwie pliku wrzucanych nagrań pojawiło się słowo kluczowe „live”. Pliki muszą posiadać rozszerzenie .mp4 i rozdzielczość 720p, a w nazwie plików należy unikać kropek i przecinków.

Należy pamiętać, aby nagrania przenoszone na serwer były zgodne z informacją zawartą powyżej, wysłanie pliku niezgodnego z wytycznymi, może skutkować problemami lub brakiem możliwości opublikowania danego nagrania.

Tak skopiowany plik pojawi się w oknie po prawej stronieW przypadku problemów z transmisją, publikowaniem nagrań i innymi sprawami związanymi z eSesja.tv. Prosimy o kontakt mailowy na adres pomoc@mwc.pl