Wymagane Elementy edycji tekstu

Artykuł został utworzony w oparciu o ankietę informacyjną, która została przeprowadzona wśród Edytorów
I zawierała w sobie wszelkie najważniejsze informacje i formy przypomnienia dotyczące zasad odpowiedniej edycji tekstu.

Spis treści:

 1. Interpunkcja, interpunkcja, jeszcze raz interpunkcja!
 2. Gdzie i kiedy wstawić przecinek?
 3. Kropka wyborem bardziej preferowanym.
 4. Numeracja sesji – Rzymskie czy Arabskie?
 5. To jak w końcu? e-sesja, esesja czy eSesja?
 6. Jak zapisywać nazwy komisji?
 7. Inflacja rośnie, ale jak poprawnie o niej wspomnieć?
 8. Gdy słyszę coś innego w tle, ale nie jest to głos osoby wypowiadającej się?
 9. Odbicie jeden do jednego!
 10. Brakuje słów, które słyszę – jak je poprawnie dopisać?
 11. Dopisywanie – Spójniki i Przyimki
 12. Dopisywanie – Epitety
 13. Dopisywanie – Nazwy własne
 14. Dopisywanie – Raz jeszcze!
 15. I już tak na koniec…

 1. Interpunkcja, interpunkcja, jeszcze raz interpunkcja!

Jako Edytorzy muszą się Państwo liczyć z faktem, że interpunkcja bywa sytuacyjna
w stosunku do stylu i zachowania wypowiadającej się osoby.
Dlatego też poprawnie zapisane zdanie powinno wyglądać następująco:

2. Gdzie i kiedy wstawić przecinek?

3. Kropka wyborem bardziej preferowanym.

4. Numeracja sesji – Rzymskie czy Arabskie?

5. To jak w końcu? e-sesja, esesja czy eSesja?

6. Jak zapisywać nazwy komisji?

7. Inflacja rośnie, ale jak poprawnie o niej wspomnieć?

8. Gdy słyszę coś innego w tle, ale nie jest to głos osoby wypowiadającej się?

9. Odbicie jeden do jednego!

10. Brakuje słów, które słyszę – jak je poprawnie dopisać?

PRZYKŁAD (Wyrazy, które musieliśmy dopisać, zostały podkreślone na czerwono):

ŹLE:

POPRAWNIE:

11. Dopisywanie – Spójniki i Przyimki

PRZYKŁAD (Wyrazy, które musieliśmy dopisać, zostały podkreślone na czerwono):

ŹLE:

POPRAWNIE:

12. Dopisywanie – Epitety

PRZYKŁAD (Wyrazy, które musieliśmy dopisać, zostały podkreślone na czerwono):

ŹLE:

POPRAWNIE:

13. Dopisywanie – Nazwy własne

PRZYKŁAD (Wyrazy, które musieliśmy dopisać, zostały podkreślone na czerwono):

ŹLE:

POPRAWNIE:

14. Dopisywanie – Raz jeszcze!

15. I już tak na koniec…