Pierwszym krokiem jest przejście na stronę poczta.mwc.pl i zalogowanie się swoimi danymi.

Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki Options

Następnie wybieramy zakładkę Mail

W tym miejscu przechodzimy do sekcji Auto Response

Aby uruchomić automatyczną odpowiedź należy zaznaczyć checkbox Enable Auto Response i wypełnić pole tematu oraz treści wiadomości. W celu ustawienia zakresu czasowego, w których ma działać automatyczną odpowiedź, zaznaczamy Only send response between these times i przy pomocy rozwijanych list wybieramy czas w którym ma działać automatyczna odpowiedź.

Po wypełnieniu pól i wybraniu czasu działania, wprowadzone zmiany należy zapisać naciskając przycisk Save